SEMILY a okolí "kraj dalekých rozhledů a hlubokých údolí". Chcete-li strávit čas v klidné krajině, na dosah Českého ráje, Krkonoš a Jizerských hor, pouhých 110 kilometrů severně od Prahy, pak vítejte v Horním Pojizeří, vítejte v Semilech!

Menu, přímé odkazy, vyhledávání, přihlašování

Začátek HTML stránky

Mikroregion Kozákov

Mikroregion Kozákov je dobrovolný svazek obcí Chuchelna, Semily a Záhoří, založený a registrovaný v roce 1999.

V mikroregionu se sdružily tři subjekty - město Semily a dvě malé obce v sousedství, Chuchelna a Záhoří u Semil. Mikroregion v porovnání s okolními rozlohou menší, ale silný v počtu obyvatel, protože zahrnuje téměř desetitisícové okresní město Semily. Spolupráce obcí a integrace záměrů je velmi žádoucí. V územním rozvoji je mnoho společných zájmů, které je mikroregion schopen řešit účinněji, než jednotlivá obec. Malé obce mají přirozenou spádovost do Semil za pracovními příležitostmi a službami, spojení obcí do mikroregionu fakticky potvrzuje fungující vazby v území. Mikroregion Kozákov spolupracuje se svými sousedy, zejména s mikroregionem Pojizeří a Podhůří a je otevřený spolupráci s dalšími subjekty (cestovní ruch, dopravní obslužnost, rozvoj informatiky).

Území mikroregionu se rozkládá na rozhraní Českého ráje a Podkrkonoší na severovýchodním svahu hory Kozákov (744 m n.m.). Kopcovitá krajina mezi Kozákovem a řekou Jizerou má nadmořskou výšku 340 až 744 m n.m, na území o rozloze 37,53 km2 žije v členských obcí mikroregionu celkem 10 646 obyvatel.

Z vyhodnocení potenciálu krajiny a místních poměrů byla dána priorita rozvoji cestovního ruchu - cykloturistice a zintenzivnění využívání vrchu Kozákova, zlepšení vybavenosti území pro rozvoj turistiky, včetně zkvalitnění infrastruktury a služeb, které by sloužily také obyvatelům a rozvoji malého podnikání. Pro veřejnou správu na území MR je hlavním úkolem zajištění infrastruktury, vybavenosti území a dopravní dosažitelnosti a bezpečnosti.

Zástupci členských obcí se scházejí 4-6x ročně a projednávají aktuální záležitosti svazku a probíhající projekty. Poradce mikroregionu zastupuje svazek na jednáních na úrovni kraje, zpracovává rozvojové dokumenty a záměry a připravuje dokumentaci k projektům. Informace o mikroregionu jsou zveřejňovány na internetových stránkách www.kozakov.cz. Členské obce na jednáních mikroregionu zastupují starostové jednotlivých obcí.


Podrobnější informace naleznate také na webových stránkách Mikroregionu Kozákov

[+] http://www.kozakov.cz/  
 
Sledujte TV SEMILY na YouTube


Abecední telefonní seznam Poskytování informací Úřední deska Důležité dokumenty Vyhlášky a nařízení města Rozpočet a hospodaření
Záznam z jednání zastupitelstva Objednávání v systému WebC@ll Územní plán města Závady a nedostatky Krizové SMS zprávy Dopravní omezení a uzavírky komunikací
Ztráty a nálezy TvSemily.cz Semilské noviny Fotogalerie Kalendář akcí Turistické informační centrum


Město Semily
Husova 82, 513 01 Semily
Telefon: 481 629 211
Fax: 481 629 209
ID datové schránky: d36bywp
E-mail: podatelna@mu.semily.cz
IČ 00276111
DIČ CZ00276111

Městský úřad Semily
Riegrovo náměstí 63, 513 01 Semily
podatelna

Turistické informační centrum
Husova 2, 513 01 Semily
Telefon 481 624 721
WEBCAM //Pohled na Riegrovo náměstí

Uživatel